Καλώς ήρθατε στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του προγράμματος TRANSFARM

Eπαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματιών που σχετίζονται με τη μετακινούμενη κτηνοτροφία

Εθνικές εκθέσεις, συνοπτική έκθεση και ηλεκτρονικό γλωσσάρι

Βέλτιστες πρακτικές για πετυχημένους επαγγελματίες της μετακινούμενης κτηνοτροφίας

Eκπαιδευτικές ενότητες

Εταίροι