Vitajte vo vzdelávacej platforme TRANSFARM

Odborné vzdelávanie a príprava pre pracovníkov transhumancie

Národné správy, súhrnná správa a e-slovník

Príklady dobrej praxe od pracovníkov transhumancie

Vzdelávacie moduly