Prípadové štúdie

>

Prípadové štúdie

Prípadové štúdie (príklady úspešnej realizácie osvedčených postupov) z transhumancie sa snažia poskytnúť čo najobjektívnejšiu predstavu o tom, ako vyzerá práca a život praktických vykonávateľov sezónneho sťahovavého pasenia. Umožňujú nahliadnuť do vývoja konkrétnych činností a hlavných skúseností praktizujúcich, ich podnikateľských rozhodnutí a nápadov pre ďalší rozvoj. Niektorí praktizujúci pokračujú v rodinnej tradícii viacerých generácií, iní založili svoje podnikanie iba nedávno. Vo všetkých prípadoch však praktici spájajú tradície s inováciami. Prípadové štúdie poukazujú na širokú škálu spôsobov vykonávania transhumancie; tá je však v reálnom živote oveľa rozmanitejšia, než je možné pokryť jednoduchým výberom prípadov. Nájdete tu príklady „typického“ transhumančného chovu ‒ v nížinách i v horách. Uvádzame však aj prípady, ktoré sa ‒ podľa definície TRANSFARM ‒ v skutočnosti nepovažujú za transhumanciu, pretože praktizujúci pri nich hospodárske zvieratá nesprevádzajú. Tieto prípadové štúdie uvádzame na doplnenie inšpirácie.

Figure04-SK03_Photo Martina Slámová
Mária Iván Tamáš
Biofarma, ktorej majiteľkou je Mária Iván Tamáš, je príkladom spolupráce medzi správou národného parku (Slovenský kras) a podnikateľským subjektom. Cieľom chovu kôz je ekologická pastva. Pasením sa udržiavajú pasienky s pestrým zložením bylinných dru…
Figure03-SK02_Photo Martina Slámová
Lucia Vojvodová / Salaš Turček AGROTRADE GROUP, s.r.o. Rožňava
Podnik Turček AGROTRADE GROUP, s.r.o. vznikol a mohol sa rozvíjať vďaka existujúcej infraštruktúre bývalého poľnohospodárskeho družstva v obci Turček. Chov oviec pomáha udržiavať pastviny na odľahlých horských pozemkoch. Tieto pozemky sú ťažko prístu…
Figure02-SK01_Photo Martina Slámová
Jana Lešková / Farm Milko s.r.o.
Podnik Farm Milko s.r.o. nadviazal na predchádzajúce skúsenosti a rodinné tradície, ako aj na existujúcu infraštruktúru bývalého poľnohospodárskeho družstva. Po Nežnej revolúcii, v 90. rokoch minulého storočia, sa mnohé štátne poľnohospodárske podnik…
picture03_IT03_Photo Marianna Fabbrizioli
Fabio Fornasa
Fabio Fornasa je pastierom už viac ako 40 rokov. Je jedným z mála pastierov, ktorí na prepravu novonarodených jahniat ešte stále využívajú osly. Fabio Fornasa spolupracuje s Manuelom, 24-ročným mladým pastierom, ktorý má vlastné stádo. V súčasnosti ž…
GR04_ 01_Photo Demetrios Tsatsos
Demetrios Tsatsos
Demetrios Tsatsos je mladý muž (38 rokov), ktorý sa už viac ako dvadsať rokov zaoberá farmárstvom na báze systémov sezónneho sťahovavého pasenia. Po svojom otcovi prevzal stádo s 500 ovcami. Nedávno rozšíril svoju ekofarmu, ktorá má v súčasnosti 800 …
GR3_03_Photo Rania Dimou
Rania Dimou
Rania Dimou je mladá žena (37 rokov), ktorá sa snaží založiť vlastnú farmu s prírode blízkym chovom oviec. Chovu úžitkových zvierat, bezprostredne spojenému s transhumanciou, sa venuje už viac ako 20 rokov. Starostlivosťou o hospodárske zvieratá sa z…
GR01_03_Photo Ioannis Dekolis
Ioannis Dekolis
Ioannis Dekolis je predsedom poľnohospodárov, ktorí sa presúvajú za prácou v Epiruse. Na svojej farme chová 800 oviec a 30 - 40 kôz. Keď prevzal chov, vyskúšal a zrealizoval rôzne vylepšenia. Napríklad v roku 1986 zaobstaral pre zvieratá elektrický s…
FR3 - 01_Photo by Patrick Fabre
Patrick Fabre
Domaine du Merle, 400-hektárový pozemok na planine Crau v Provence, je už takmer sto rokov dôležitou súčasťou chovu dobytka na pasienkoch. Je centrom vzdelávania, výskumu a experimentov v oblasti pasienkového chovu. Združenie La Maison de la Transhum…
FR2-04_Photo Julie Martin
Marie BréonSúkromný(í) vlastník(ci) pôdy x Vlastník(ci) verejných pozemkov x Obec (obce) x Iné: školy, kultúrne a vzdelávacie združenia, domovy dôchodcov
Marie Bréon, vedúca združenia Bergeries en ville, sa od roku 2010 venuje ekologickému pastierstvu (alebo mestskému pastierstvu). Jej ovce a kozy sa pasú na približne pätnástich pozemkoch v Clamarte a jeho okolí. Združenie má zmluvy s obcami a súkromn…
FR1 - 04_Photo Pierre Pujos
Pierre Pujos
Pierre Pujos sa už viac ako dvadsať rokov venuje pestovaniu obilnín v juhozápadnom Francúzsku. V roku 2019 diverzifikoval svoju činnosť na plnohodnotnú živočíšnu výrobu pod holým nebom, pričom si zachoval produkciu obilnín. Jeho stádo oviec sa pasie …
ES_3_Photo Pablo Resco
Družstvo Los Apisquillos
Družstvo "Los Apisquillos" vykonáva svoju poľnohospodársko-pestovateľskú činnosť v Puebla de la Sierra. Chovajú približne 400 zvierat, najmä ohrozených plemien. Predávajú predovšetkým mäso spotrebiteľským skupinám alebo konečným spotrebiteľom, ale v …
DE03_5_Photo Henning Remmers
Henning a Franziska Remmersovci
Henning a Franziska Remmersovci sa presťahovali a v roku 2022 prevzali farmu Dyke. Toto rozhodnutie prijali po tom, ako sa od jesene 2019 zoznámili s chovom a riadením stáda oviec. Henning Remmers dnes obhospodaruje 100 ha pasienkov, z toho 80 ha tvo…
DE02_1_Photo Herbert Fleck
Farma Demeter Herberta Flecka obhospodaruje 60 hektárov, z toho 20 hektárov je prenajatých. V súčasnosti sa tu dojí 48 dojníc a väčšina mlieka sa spracúva na čerstvé mlieko a jogurt vo vlastnej mliekarni. Výrobky sa niekoľkokrát týždenne dodávajú pri…
DE1_1_Photo Oliver Post
Oliver Post
Nadácia Adlegg ponúka inovatívny koncept ochrany a zachovania kultúrnej krajiny. Základom koncepcie je spoločný záujem (krajina) a angažovanosť všetkých partnerov. Úspech koncepcie je založený na využívaní kôz na ochranu krajiny, výrobe produktov (ml…
Figure04-SK03_Photo Martina Slámová
Hans Küng
Farma Hansa a Lorny Küngovcov je vzhľadom na ich spôsob transhumancie špeciálnou farmou. Zvieratá sa presúvajú medzi dvoma lokalitami: Zürs, hlavná farma v nadmorskej výške 1 720 m n. m., a Bludenz-Bings v nadmorskej výške 606 m n. m. V zime a v lete…
NO05 -3_Photo Ingunn Løken
Simen Løken
Sezónne farmárstvo sa praktizuje aj aj nórskej obci Øyer a jej okolí. Aj v tomto prípade je hlavnou hnacou silou sezónneho farmárstva snahao lepšiu produkciu mlieka. Mlieko odoberá najväčšie nórske mliekarenské družstvo TINE. V roku 2011 sa k tejto č…
NO04 -6_Photo Sina Joten Søndmør
Sina Joten Søndmør
Ide o prípadovú štúdiu novo spustenej sezónnej farmy v lesnatej krajine. Hlavnou hnacou silou jej činnosti je spracovanie mlieka a výroba potravín. Všetko mlieko sa spracúva priamo na sezónnej farme a výrobky sa predávajú buď priamo na mieste alebo p…
Tradícia a vzdelávanie
Katharina Sparstad
Letná poľnohospodárska prax je založená na ručnom dojení a tradičnom spracovaní mlieka. Starostlivosť o biodiverzitu a manažment tradičnej kultúrnej krajiny sú nevyhnutnou a neoddeliteľnou súčasťou tejto praxe. Letná farma je otvorená pre návštevníko…
Tradícia a inovácia
Kathrin a Thomas Aslaksbyovci
Letná poľnohospodárska prax je založená na miestnom spracovaní kozieho mlieka. Na výrobu a predaj produktov, ako sú mlieko a rôzne druhy mlieka, sa používa mobilný „mliečny príves“. Letná farma víta návštevníkov a ponúka jedlá s históriou ich výroby …