Prípadová štúdia

40 rokov sezónneho sťahovavého pasenia

>
>

40 rokov sezónneho sťahovavého pasenia

Obsah

1. Úvod/zhrnutie

Fabio Fornasa je pastierom už viac ako 40 rokov. Je jedným z mála pastierov, ktorí na prepravu novonarodených jahniat ešte stále využívajú osly. Fabio Fornasa spolupracuje s Manuelom, 24-ročným mladým pastierom, ktorý má vlastné stádo. V súčasnosti žiaľ stratil prístup k dvom sezónnym horským farmárskym usadlostiam, ktoré si v minulosti prenajímal.

2. Základné informácie

Hlavného realizátora

Fabio Fornasa

Začiatok praxe

1980s

Poloha

Between Dolomiti, Vicenza’s Prealps and Padova

Zapojené organizácie
  • Farmár(i)/dojička(y)/pastier(i)
Vlastníctvo pôdy využívanej na sezónne pasenie
  • Prenajaté verejné pozemky (v minulosti)
Hlavné produkty

Hlavným produktom je mäso. Okrem toho sa pri pasení zvierat získava vlna, udržiava sa krajina a biodiverzita a odovzdávajú sa nadobudnuté skúsenosti a poznatky.

Región NUTS3
ITH20 (Trento), ITH32 (Vicenza), ITH36 (Padova)
  • Winter pastures

Galéria

3. Situácia pred spustením/zmenou/pokračovaním

Fabio Fornasa a neskôr s ním Manuel si prenajímali dve sezónne farmárske usadlosti (malghe) medzi Folgariou (Dolomity) a Asiagom (predhorie Álp blízko Vicenzy) s 200 ha pasienkov. V zime sa so svojimi ovcami presúvali do provincií Vicenza a Padova. V máji sa vracali do Dolomitov a alpského predhoria blízko Vicenzy. Teraz však ľudia žijúci v týchto horách stratili právo na využívanie týchto usadlostí, preto si Fabio Fornasa a Manuel budú musieť nájsť iné miesto alebo budú nútení tráviť aj letné obdobia na rovine.

Fabio Fornasa sa nenarodil v rodine pastierov, ale ako tínedžer sa stretol s viacerými pastiermi a naučil sa od nich robiť túto prácu.

4. Popis činnosti spojený s transhumanciou

Krajinné typy

Doteraz využívané letné pastviny sa nachádzajú v horskej krajine
s lúkami. Ide o bežné plochy, typické pre náhornú plošinu Asiago. Krajina na rovine sa vyznačuje otvorenými a veľkými poľami
s menšími plochami viníc. Oblasť sa označuje ako „agropolitná“, pretože je tu silné prepojenie medzi urbanizovanými a vidieckymi územiami.

Zvieratá - typ/plemeno

Ovce patria k dvom vybraným plemenám typickým pre severné Taliansko, a síce k plemenám Biellese a Bergamasca.

Pohybové vzorce

Typ presunu je vertikálny, dospelé stádo sa počas neho pohybuje vždy po vlastných nohách. Fabio Fornasa zvyčajne prekonáva viac ako 1000 výškových metrov medzi rovinami a horami.

Forma spolupráce

Fabio Fornasa spolupracuje s Manuelom, ktorý je tiež pastierom.

Oslovené trhy/predaj produktov

Fabio Fornasa predáva niektoré jahňatá a staršie ovce. Predajcovia mäsa potom predávajú mäso svojim zákazníkom.

Hrozby a výzvy

V horách aj na rovine sa vyskytuje niekoľko hrozieb a výziev. V horách pastieri a farmári súperia o získanie práva využívať verejné sezónne farmárske usadlosti. Kvôli súčasnej strate prístupu k nim hrozí, že dvaja pastieri budú nútení ostávať na rovine aj v lete. Okrem toho sa zvýšil počet vlkov, čo zvyšuje riziko napadnutia oviec. Na rovine prebieha príliš veľká urbanizácia a veľkoplošné poľnohospodárstvo,
v dôsledku čoho je k dispozícii čoraz menej plôch vhodných na pasenie oviec. Ovce sa často musia pásť na súkromných poliach, ale niekedy sa tomu ich majitelia bránia. Niektoré obce sa rozhodli zakázať pasenie na všetkých svojich pozemkoch.

5. Prijaté rozhodnutia

Odôvodnenie

Fabio Fornasa začal s pasienkovým chovom z vášne pre túto prácu
a z rovnakého dôvodu v ňom pokračuje aj napriek tomu, že
v porovnaní s inými zamestnaniami nemá pasienkový chov žiadne osobitné ekonomické výhody.

Rozhodnutie pre druh zvierat/konkrétne plemeno

Plemená Biellese a Bergamasca sú v tejto oblasti najrozšírenejšie

a pôvodne boli vybrané kvôli produkcii mäsa.

Rozhodnutie o systéme produkcie

Súčasný systém produkcie je rovnaký ako pri tradičnom pasení,
s niektorými inováciami, ktoré sú dnes štandardom pre všetkých, ktorí sa tomuto spôsobu farmárčenia venujú. Fabio Fornasa naďalej premiestňuje novonarodené jahňatá počas prvých dní vo vreciach zavesených na chrbtoch oslov. Tento spôsob pomáha zachovať vôňu matky, vďaka čomu matky dokážu rozpoznať svoje jahňatá. Väčšina ostatných chovateľov už jahňatá preváža na nákladných autách.

Diverzifikácia príjmov

Podľa Fabia Fornasu nie je ľahké dosiahnuť dostatočný príjem len
z peňazí zarobených transhumanciou. On a Manuel sa budú musieť spoľahnúť na pomoc Európskej únie (ak sa im podarí prenajať si vhodné sezónne farmárske usadlosti).

Multifunkčné aspekty

Zdá sa, že Fabio Fornasa si príliš neuvedomuje svoju a Manuelovu úlohu pri zachovaní biodiverzity krajiny; aspoň to neuvádza ako jeden
z dôvodov, ktoré ho nútia pokračovať v sezónnom sťahovavom pasení.

6. Tréning zručností pre založenie a rozbehnutie podnikania

Na založenie a prevádzkovanie farmy zameranej na transhumanciu je potrebných mnoho praktických zručností a vedomostí, ktoré starší praktici zvyčajne odovzdávajú začiatočníkom osobne. Aj Fabio Fornasa sa takto naučil pracovať ako asistent staršieho pastiera.

7. Ďalšie kroky do budúcnosti

Fabio Fornasa sa nezmienil o nijakých plánoch na prípadnú zmenu svojej profesie. Rovnako ako mnohí iní pastieri sa pokúsi prežiť aj nasledujúce obdobia v prostredí, ktoré rok čo rok prináša nové a nové hrozby pre jeho činnosť. Jeho tvorivý prínos spočíva v zachovávaní pozoruhodnej tradície, ktorou je vyžívanie oslov na prepravovanie novonarodených jahniat. V drvivej väčšine ostatných stád v Taliansku sa osly chovajú len ako „folklórny“ prvok. Fabio Fornasa taktiež uviedol, že v minulosti sa skúšal zapojiť do združenia pastierov, ale unavilo ho to a čoskoro odtiaľ odišiel.

8. Povzbudenie a odporúčanie zo strany realizátora

Podľa Fabia je najväčšou výzvou prenájom novej sezónnej farmárskej usadlosti v horách. V súčasnosti o veciach často rozhodujú ľudia, ktorí žijú v horách len krátko alebo sú príveľmi mladí, takže im chýbajú potrebné skúsenosti alebo znalosti.

Priestor pre transhumanciu sa neustále zmenšuje, ale počet praktizujúcich sa zvyšuje.

Najväčším prínosom je naďalej žiť z toho, čo obaja pastieri robia najradšej, teda z práce, ktorá sa riadi rytmom úplne odlišným od moderného života.

Podľa Manuela, spolupracovníka Fabia Fornasa, farmár, ktorý sa živí sezónnym sťahovavým pasením a snaží sa začať od nuly, potrebuje predovšetkým vášeň: „Človek si zarobí aj nejaké peniaze, ale na to, aby mohol byť celý čas vonku a žiť takýmto spôsobom, potrebuje vášeň… Ten, kto má vášeň, stará sa o zvieratá a naučí sa s nimi zaobchádzať.”