Casestudier

>

Casestudier

Case studiene gir et inntrykk av hvordan arbeidet og livet til transhumansutøverne ser ut. Case studiene gir et innblikk i utviklingen av en spesifikk praksis og utøvernes viktigste erfaringer, avgjørelser og ideer for videre utvikling. Noen utøvere viderefører en familietradisjon som har blitt bygget gjennom flere generasjoner, andre har nylig etablert virksomheten sin. I alle tilfeller kombinerer utøverne tradisjon og innovasjon. Case studiene viser et bredt spekter av måter å drive transhumans på, men transhumans er mye mer mangfoldig enn det som kan dekkes av et utvalg av eksempler. Du vil finne eksempler på ‘typisk’ transhumans – i lavlandet og i fjellet. Vi har også inkludert eksempler som – i henhold til TRANSFARM definisjonen – ikke regnes som transhumans siden utøverne ikke følger husdyrene. Disse eksemplene er tatt med for å gi ytterligere inspirasjon.

Figure04-SK03_Photo Martina Slámová
Mária Iván Tamáš
Gården ‘Biofarm’ er et eksempel på et samarbeid mellom forvaltningsorganet for en nasjonalpark (Slovenský kras nasjonalpark) og en bedrift. Målet med geiteholdet er økologisk beitebruk. Beitingen opprettholder områder med en variert sammensetning av …
Figure03-SK02_Photo Martina Slámová
Lucia Vojvodová / Salaš Turček AGROTRADE GROUP, Ltd. Rožňava
Virksomheten ble opprettet, og kunne utvikles takket være den eksisterende infrastrukturen i et tidligere kooperativ i Turček kommune. Saueoppdrett bidrar til å opprettholde avsidesliggende beiteområder i høyfjellet. Områdene er vanskelig tilgjengeli…
Figure02-SK01_Photo Martina Slámová
Jana Lešková / Farm Milko Ltd.
Virksomheten bygger på erfaringer og familietradisjoner, og en eksisterende infrastruktur fra et tidligere landbrukskooperativ. Etter Fløyelsrevolusjonen på 1990-tallet ble mange statseide gårder omdannet til private selskaper, og Farm Milko Ltd. er …
picture03_IT03_Photo Marianna Fabbrizioli
Fabio Fornasa
Fabio Fornasa har vært gjeter i mer enn 40 år. Han er en av de få gjeterne som fortsatt bruker esler til å transportere de nyfødte lammene. Fabio Fornasa samarbeider med Manuel, en ung gjeter på 24 år som har sin egen flokk. Fabio Fornasa har for tid…
Picture01_Hu01_Photo Csaba Centeri
Husdyrbeite brukes for å bevare det biologiske mangfoldet i større områder i nasjonalparker. Forflytningen skjer langs korte, mindre enn én dags ruter, og mellom beiteområder. Beitemarkene brukes til fôring av husdyrene og/eller til skjøtsel av gress…
GR05_03_Photo Ioannis Anthoulis
Ioannis Anthoulis
Ioannis Anthoulis er en ung mann (37 år) som har arbeidet med transhumans i mer enn 20 år. Han overtok gården fra faren. I dag eier han en stor økologisk gård med 3000 sauer, 50 geiter og 200 storfe.…
GR04_ 01_Photo Demetrios Tsatsos
Demetrios Tsatsos
Demetrios Tsatsos er en ung mann (38 år) som har drevet med transhumans i over tjue år. Han overtok farens besetning med 500 sauer. Nå har han utvidet den økologiske gården til 800 sauer, 100 geiter og 110 storfe.…
GR01_03_Photo Ioannis Dekolis
Ioannis Dekolis
Ioannis Dekolis er president for transhumansbøndene i Epirus. Gården hans har 800 sauer og 30-40 geiter. Da han overtok driften, prøvde han å innføre en rekke forbedringer. I 1986 skaffet han seg for eksempel en elektrisk klippemaskin til dyrene. I 1…
FR3 - 01_Photo by Patrick Fabre
Patrick Fabre
‘Domaine du Merle’, et 400 ha stort område på Crausletten i Provence, har vært viktig for transhumans i nesten hundre år. Det er et senter for opplæring, forskning og eksperimentering innen transhumans. Foreningen ‘La Maison de la Transhumance’ ble e…
FR2-04_Photo Julie Martin
Marie Bréon
Marie Bréon, som leder foreningen ‘Bergeries en ville’, har drevet med vedlikehold av urbane grøntområder gjennom beite (eller urbant beitebruk) siden 2010. Sauene og geitene hennes beiter på ca. femten tomter i Clamart og omegn. Foreningen har kontr…
FR1 - 04_Photo Pierre Pujos
Pierre Pujos
Pierre Pujos har produsert korn i Sørvest-Frankrike i mer enn tjue år. I 2019 gikk han over til fullskala utendørs husdyrhold, samtidig som han beholdt kornproduksjonen. Saueflokken beiter på hans åker eller i nærheten før den drar opp til Pyreneene …
ES_3_Photo Pablo Resco
Kooperativet ‘Los Apisquillos’
Kooperativet ‘Los Apisquillos’ driver med jordbruk som benytter åpne skogsområder til åkerbruk og beite i Puebla de la Sierra. Kooperativet har rundt 400 dyr, hovedsakelig av utrydningstruede raser. Det selger først og fremst kjøtt til forbrukergrupp…
DE03_5_Photo Henning Remmers
Henning og Franziska Remmers
Henning og Franziska Remmers overtok dikegården i 2022. De tok denne beslutningen etter å ha blitt kjent med sauedrift høsten 2019. I dag forvalter Henning Remmers 100 hektar med gress, hvorav 80 hektar er diker. Et nytt dike vil snart bli inkludert …
DE02_1_Photo Herbert Fleck
Herbert Fleck
Den Demeter-sertifiserte gården til Herbert Fleck dyrker 60 hektar, hvorav 20 hektar er leiejord. For tiden melkes 48 kyr, og mesteparten av melken foredles til fersk melk og yoghurt i gårdens eget meieri. Produktene leveres direkte til 608 husstande…
DE1_1_Photo Oliver Post
Oliver Post
Adlegg-stiftelsen tilbyr et innovativt konsept for bevaring av kulturlandskap. Konseptet er basert på en felles interesse (landskapet) og engasjement fra alle partnerne. Konseptets suksess er basert på bruk av geiter til landskapspleie, produksjon av…
Et uvanlig flyttemønster
Hans Küng
Gården til Hans og Lorna Küng er en spesiell gård med tanke på måten dyrene flyttes. Dyrene flyttes mellom to steder: Zürs, som er hovedgården, på 1.720 moh. og gården i Bludenz-Bings på 606 moh. Dyrene er i Zürs om vinteren og sommeren og i Bludenz-…
NO05 -3_Photo Ingunn Løken
Simen Løken
Melkeproduksjon er kjernen i seterdriften. Melken hentes av TINE - Norges største meierisamvirke. I 2011 ble turisme lagt til som en aktivitet, og siden da har besøkende vært velkomne tre dager i uken i juli.…
NO04 -6_Photo Sina Joten Søndmør
Sina Joten Søndmør
Dette casestudiet presenterer en nylig gjenoppstartet seter i et skoglandskap. Melkeforedling og matproduksjon er kjernen i virksomheten. All melk foredles på setra, og produktene selges der og i den lokale dagligvarebutikken. Budeiene har valgt å ho…
Tradisjon og utdanning
Katharina Sparstad
Seterbruket tar utgangspunkt i håndmelking og tradisjonell melkeforedling. Å ta vare på det biologiske mangfoldet og forvalte det tradisjonelle kulturlandskapet er en viktig og integrert del av driften. Setra er åpen for besøkende, og det er en vikti…
Tradisjon og innovasjon
Kathrin og Thomas Aslaksby
Seterdriften tar utgangspunkt i lokal foredling av geitemelk. En mobil ystebu brukes til å produsere og selge produkter som melk og ulike typer ost. Budeia tar imot besøkende og tilbyr måltider med ingrediensenes produksjonshistorie som merverdi. Å t…