Case studie

Sau, geiter og storfe

>
>

Sau, geiter og storfe

Innhold

1. Innledning

Demetrios Tsatsos er en ung mann (38 år) som har drevet med transhumans i over tjue år. Han overtok farens besetning med 500 sauer. Nå har han utvidet den økologiske gården til 800 sauer, 100 geiter og 110 storfe.

2. Grunnleggende informasjon

Hovedinitiativtaker

Demetrios Tsatsos

Oppstart

2002

Beliggenhet

Theodoros Ziakas, Hellas

Involverte organisasjoner
 • Bonde (bønder)
Totalt areal brukt til transhumans i ha
 • 1400 ha
Eierskap til jorda som brukes til transhumans
 • Eget areal
 • Areal leid av offentlig(e) landeier(e)
Hovedprodukter
 • Melk
 • Kjøtt
 • Ull
NUTS3-Region
EL612 Larisa (Winter), EL531 Grevena (Summer)
 • Sommerbeite

 • Gården

Bilder

3. Situasjon før oppstart/endring/videreføring

Demetrios Tsatsos bestefar etablerte gården med en liten flokk på 40 dyr. Om sommeren slo han sammen flokken sin med flokken på gården der han jobbet som gjeter. Etter det har hele familien fortsatt med å drive med transhumans. I alle disse årene flyttet familien i de samme vinter- og sommerregionene. Om sommeren bodde familien i den nærmeste landsbyen. Demetrios Tsatsos er utdannet på videregående skole. Hans kunnskap har gått i arv fra generasjon til generasjon.

4. Beskrivelse av bedriften

Landskapstyper

Corine Land Cover-kategorisering og -koder:

 • Grass og urterik mark (321)
 • Sparsomt vegetert areal (333)
Dyrearter/raser

Demetrios Tsatsos har lokale saue- og geiteraser og ‘Greek red cow’.

Flyttemønstre

Frem til 2009 foregikk forflytningen til fots. I dag flytter Demetrios Tsatsos dyrene i mai fra lavlandet til høylandet med kjøretøy. I oktober flytter han flokken fra høylandet til lavlandet til fots i løpet av en uke.

Samarbeid

Melken selges til melkeindustrien, mens kjøttet selges til kjøttmarkedet.

Utfordringer for å opprettholde driften

Demetrios Tsatsos sier at transhumans de siste tiårene har blitt drevet med hjelp av utenlandske arbeidere. De har dessverre reist tilbake til hjemlandet eller gått over til andre yrker etter den økonomiske krisen. Et annet problem er økningen av ville dyre, som ulv og bjørn. Dessuten skaper de klimatiske forholdene mange problemer. På grunn av klimaendringene har været endret seg i høylandet de siste årene. Demetrios Tsatsos mener at nedgangen i transhumans har redusert fôrtilgangen for dyrene på grunn av gjengroing med busker. I tillegg oppstår det problemer med turister og jegere, og med innbyggere under forflytningen i de urbane områdene.

5. Avgjørelser

Begrunnelse

Den viktigste grunnen til å jobbe med transhumans er den økonomiske fortjenesten.

Valg av dyreart/ rase

Demetrios Tsatsos har lokale raser, men mener at en måte å øke inntekten på er å erstatte dyrene med mer produktive raser.

Valg av produksjonssystemet

Demetrios Tsatsos bestemte seg for å legge om til økologisk produksjon. I tillegg er transhumans en jobb han liker. Han synes det er trist at dette yrket er i sterk tilbakegang. Han vokste opp med transhumans og liker fjellet og dyrene sine.

Diversifisering av virksomheten/inntekt

Demetrios Tsatsos prøver å forenkle hverdagen og spare tid ved å bruke melkemaskiner både i lavlandet og i høylandet.

Multifunksjonelle aspekter

Demetrios Tsatsos mener at transhumans bidrar til å opprettholde det biologiske mangfoldet og redusere gjengroing.

6. Opplæring/ferdigheter for å etablere virksomheten

Dessverre finnes det ingen opplæringstilbud eller rådgivning for bøndene.

7. Veien videre

Planen hans er å erstatte dyrene med mer produktive dyr, og han vurderer å selge produktene selv.

8. Sitat og anbefaling fra initiativtakeren

Demetrios Tsatsos vet at transhumans bidrar til å bevare beiteområdene og fjellene. Han har vært involvert i transhumans siden han var svært ung og kjenner til alle utfordringer med å drive transhumans, men også gleden ved det. 

Han sa at det er en tøff jobb for noen som starter uten kunnskap. 

Han sa: ‘Bli med oss i en uke, og hvis du føler deg bra etter det, vil du kanskje velge det som yrke’, og la til: ‘Ikke gjør noe uten å legge sjelen din i det.’