Case studie

Et uvanlig flyttemønster

>
>

Et uvanlig flyttemønster

Innhold

1. Innledning

Gården til Hans og Lorna Küng er en spesiell gård med tanke på måten dyrene flyttes. Dyrene flyttes mellom to steder: Zürs, som er hovedgården, på 1.720 moh. og gården i Bludenz-Bings på 606 moh. Dyrene er i Zürs om vinteren og sommeren og i Bludenz-Bings om våren og høsten.

2. Grunnleggende informasjon

Hovedinitiativtaker

Hans Küng

Oppstart

1996

Beliggenhet

Zürs, Østerrike

Involverte organisasjoner
 • Bonde (Bønder)/budeie(r)/gjeter(e)
Totalt areal brukt til transhumans i ha
 • Gården baserer seg på ca. 190 ha fjellbeite med svært varierende kvalitet og tilgjengelighet.
Eierskap til jorda som brukes til transhumans
 • Eget areal
 • Areal leid av privat(e) eier(e)
 • Areal leid av offentlig(e) landeier(e)     
Hovedprodukter

Hovedproduktet er kumelk. Tidligere ble melken solgt direkte til hoteller i turistområdet Zürs. For det meste var direktesalget på 40.000 liter per år. I dag har denne direkte markedsføringen nesten sluttet. Ledelsen på hotellene er i stadig utskiftning, og å bygge opp langsiktige og pålitelige relasjoner med kjøkkensjefene er utfordrende. Dessuten blir det mer og mer vanskelig å overbevise kokkene om at den regionale melken som produseres i fjellet er av høyere kvalitet sammenlignet med konvensjonelt produsert melk, og derfor er verdt en høyere pris. I tillegg gjør ansvarsforhold og ytterligere hygienebestemmelser for direkte markedsført melk det mer praktisk for hotellpersonalet å kjøpe emballert melk.

NUTS3-Region
AT341 Bludenz--Bregenzer Wald
 • Main Farm

  Hovedgård

 • Gården

Bilder

3. Situasjon før oppstart/endring/videreføring

Hans Küngs oldefar forlot Vorarlbergregionen og emigrerte til en gård i USA. Da han kom tilbake, kjøpte han gården i Bludenz-Bings. Seteren på Zürs fulgte med gården. Hans Küng overtok gården fra foreldrene i 1996.

Seteren, som har blitt til hovedgården, ligger i et felleseid areal på ca. 2000 ha. For tiden er det 37 andelshavere. Før i tiden var Zürs kun basert på jordbruk. Stedet har blitt et mål for vinterturisme, og nå er det tre aktive bønder igjen. Hans Küng er den eneste som driver med melkeproduksjon.

Inntektene i regionen er i stor grad basert på turisme. Andelshaverne får leieinntekter fra bøndene og fra ski- og fjellheisene.

4. Beskrivelse av bedriften

Landskapstyper
 • Enger
 • Naturlige gressletter i fjellområder
 • Alpine gressletter
Dyrearter/raser

Tradisjonell: ‘Brown Swiss’

Flyttemønstre

I tillegg til å ta seg av melkekyrne har Hans Küng ansvar for en ungdyrbesetning på ca. 270 storfe som eies av ca. 40 forskjellige bønder. En innleid gjeter følger dyrene på beite og fører dem opp til 2.400 moh. der de høyeste beitene ligger. De fleste dyrene kommer fra det nærliggende Pitztal. Bøndene setter pris på det gode fjellbeitet. Velernærte ungdyr kommer til dalen på slutten av beitesesongen. 

Så snart det er beite i Bings i slutten av april og skisesongen er over, flyttes kyrne ned til Bings. Bings ligger i Rhindalen. Med dette systemet utnytter Hans Küng ressursene i dalen og på fjellet på en god måte. Fôrproduksjonen er høy, og Hans Küng bruker lite kraftfôr. Ved å beite tidlig og selektivt har han alltid det beste gresset tilgjengelig for dyrene. I tillegg får han det beste høyet på begge stedene.

Samarbeid

Hans Küng og kona Lorna tar beslutninger om utviklingen av familiebedriften. Han samarbeider med andre bønder om å ta imot deres storfe, og melken markedsføres direkte til hoteller. I tillegg har lokale og regionale bønder tatt initiativ til å selge kjøtt sammen.

Markeder/produktsalg

Nesten all melk selges til regionale meierier.

Utfordringer for å opprettholde driften

De mange reguleringene som følger miljø- og landbrukspolitikken kan være en utfordring. Ulv påvirker ikke Hans Küngs gård siden den har melkekyr. I regionen er det imidlertid et viktig tema for bøndene.

De økonomiske utfordringene vokser i takt med at investeringene i driftsbygninger, og behovet for driftskapital øker. Samtidig har priser på jord økt kraftig pga. at regionen er attraktiv for fritidshus og privatboliger, og fordi tilgangen på tomter er begrenset.

5. Avgjørelser

Begrunnelse

Avgjørelsen om å drive med transhumans ble tatt ved å overta foreldrenes gård. Familiebedriften er basert på familieeiendommen og bondens evne til å være innovativ og å tilpasse seg skiftende behov i samfunnet og hos forretningspartnere.

Forflytningen av dyrene følger et annet mønster enn vanlig, ettersom hovedgården ligger i Zürs i fjellet, der flokken overvintrer i stallen.

Hans Küng bestemte seg for en variert måte å jobbe og å tjene penger på. Han er bonde, driver et lite hotell sammen med kona om vinteren og er skiinstruktør. Hans og Lorna Küng er begge 60 år, og de ser frem til at sønnen deres selv skal få bestemme om han vil satse på gårdsdrift. Sønnen er 16 år gammel.

Valg av dyreart/ rase

Hans Küng er en lidenskapelig oppdretter. Han avler mellomstore, problemfrie kyr med et høyt, kjertelrik jur og et sterkt midtbånd. Med problemfri mener han kyr som kan beite på fjellbeite på egen hånd, som har gode føtter med harde klauver, som er sikre på beina og som takler både varme og flere regnværsdager.

Den foreløpig eldste kua hadde åtte laktasjoner og en produksjon på over 77.000 kg melk. Hun er en av de ‘Brown Swiss’ kyrne som er typisk for regionen Vorarlberg.

Valg av produksjonssystemet

Hans Küng har i flere år ikke latt melkekyr og ungdyr beite på hele det 190 ha store beitet. I løpet av de siste årene har han observert at uspiselige planter har blitt mer utbredt. Vekst av alperoser og grønnor fører til at fjellbeitene gror igjen. Beitearealet har blitt mindre. Hans Küng har gått over fra fast beite til å veksle mellom ulike beiter for å reaktivere de verdifulle fjellbeitene. Han veksler mellom fire innhegninger som brukes på dagtid og en innhegning som brukes til nattbeite i en rytme på flere dager. ‘På denne måten tvinger jeg kyrne til å beite bedre’, forklarer han endringen. 

I tillegg til å veksle mellom beitene, dekker han til områdene med organisk materiale og lar geiter beite for å redusere uønskede planter.

Diversifisering av virksomheten/inntekt

Familiens inntekt består av inntekter fra gårdsdriften, et lite hotell og jobben som skiinstruktør.

Multifunksjonelle aspekter

Hans Küng ønsker å bevare og revitalisere det vakre alpine kulturlandskapet, både for sin egen virksomhet og for turismen i regionen. Jordbruk og turisme må samarbeide og finne en felles forståelse.

6. Opplæring/ferdigheter for å etablere virksomheten

Hans Küng er profesjonell bonde. I Vorarlbergregionen var han den første bonden som investerte i en ny form for løsdriftsstall. Selv om han mener at løsdriften er positivt, for eksempel med tanke på dyrevelferd og arbeid, er han bekymret for hvordan bruken av løsdriftsstaller vil påvirke kulturlandskapet. Løsdriftsstaller kan føre til mindre beiting og dermed øke gjengroingen.

7. Veien videre

Hans Küng kommer til å fortsette livet akkurat slik det er nå. Jordbruket er det sentrale i arbeidet hans. En gang han ble spurt om å hva han ville ha valgt som yrke om han kunne velge igjen svarte han: ‘Bonde’. På et nytt spørsmål, med en presisering om at han kan velge fritt, og at han kan velge hva som helst og hvor som helst, svarte han ‘engelsk bonde’.

Han kommer til å fortsette å kombinere tradisjon og innovasjon for å drive gården så lenge han er frisk. I så fall ser han frem til at den unge generasjonen tar over.

8. Sitat og anbefaling fra initiativtakeren

Hvis du gjør det du elsker, er livet vakkert.

I en region der både ski og turisme preger alt, er det fint å være glad i å stå på ski om vinteren.

Hver sesong har sine spesielle tilbud og sine kvaliteter.