Sti eller vei for å forflytte husdyr til fots (eller med hester, noen ganger med kjøretøy, særlig i Skandinavia) fra et sted til et annet, mellom sommer- og vinterbeite.

Mange seterveier er gamle og av ukjent alder; andre er fra middelalderen eller nyere tid.

Synonymer på engelsk er ‘transhumance route’, ‘pathway’ og ‘driftway.’

I motsetning til de engelske begrepene ‘drove’/’drove route’/’drove way’ som betegner veien eller stien husdyrene tar til dyremarkedene, som bare er enveis, er ‘transhumance route’ alltid toveis eller en runde.