Trasa prepravy hospodárskych zvierat pešo (alebo na koňoch, niekedy s vozidlami, najmä v Škandinávii) z jedného miesta na druhé, medzi letnou a zimnou pastvou.

Mnohé transhumánne cesty boli starobylé cesty neznámeho veku; iné sú známe zo stredoveku alebo z novších čias.

Synonymá: transhumančná cesta, cesta, cesta na splavenie

na rozdiel od Drove/drove route/drove way, čo znamená cestu na trhy so zvieratami, ktorá je len jednosmerná, zatiaľ čo transhumance je vždy dvojsmerná, resp. okružná trasa.