Μελέτη Περίπτωσης

Τα πρόβατα εργάζονται για να διατηρήσουν τα έργα υποδομής (αναχώματα) σε λειτουργία

>
>

Τα πρόβατα εργάζονται για να διατηρήσουν τα έργα υποδομής (αναχώματα) σε λειτουργία

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή

Ο κ. Henning και η κα. Franziska Remmers ανέλαβαν το αγρόκτημα Dyke το 2022. Πήραν αυτή την απόφαση αφού ξεκίνησαν από το φθινόπωρο του 2019 να ασχολούνται με την εκτροφή ενός κοπαδιού προβάτων. Σήμερα διαχειρίζονται 100 εκτάρια βοσκοτόπων, από τα οποία τα 80 εκτάρια βρίσκονται στα αναχώματα των παραθαλάσσιων περιοχών της βόρειας θάλασσας στη Γερμανία. Σκοπεύουν να επεκτείνουν τα βοσκοτόπια τους με την προσθήκη και άλλων τέτοιων περιοχών.

2. Βασικές πληροφορίες

Κύριος υποστηρικτής

Henning και Franziska Remmers

Έναρξη της πρακτικής

1973

Τοποθεσία

Wangerland, Γερμανία

Εμπλεκόμενοι οργανισμοί
 • Κτηνοτρόφος
 • Αγρότης
 • Ιδιοκτήτης δημόσιας γης
 • Δήμος
 • Ένωση αναχώματος
Συνολική επιφάνεια της καλλιεργούμενης γης σε εκτάρια

Το αγρόκτημα βασίζεται σε περίπου 100 εκτάρια βοσκοτόπων, εκ των οποίων περίπου 80 εκτάρια είναι σε αναχώματα παραθαλάσσιων περιοχών.

Ιδιοκτησία της γης που χρησιμοποιείται στη μετακινούμενη κτηνοτροφία
 • Μισθωμένη δημόσια γη
Βασικά προϊόντα

Ο κ. Henning και η κα. Franziska Remmers παράγουν κρέας και μαλλί προβάτου. Η βόσκηση των προβάτων συμβάλει και ενισχύει τη συντήρηση και τη σταθερότητα των αναχωμάτων με λιβαδική βλάστηση. Η Βόρεια Θάλασσα προκάλεσε επανειλημμένα πλημμύρες στις εκτάσεις κοντά στις ακτές και προκάλεσε πολλές καταστροφές, καθιστώντας την προστασία της γης με αναχώματα βασικό ζήτημα από πολύ παλαιά. Η βασική δομή των αναχωμάτων αποτελείται από άμμο, πάνω από την οποία τοποθετείται ένα στρώμα βαλτώδους εδάφους με λιβαδική βλάστηση. Στην πλευρά προς τη θάλασσα, το αναχώματα είναι μακριά και επίπεδα. Με τον τρόπο αυτό, η δύναμη των επερχόμενων υδάτινων μαζών επιβραδύνεται και τα αναχώματα δεν μπορούν να σπάσουν τόσο εύκολα. Στο αναχώματα, η βόσκηση των προβάτων εκτελεί μια λειτουργία που ονομάζεται “τριπλός κύλινδρος”, που σημαίνει ότι με τις “χρυσές οπλές” τους εξασφαλίζουν την αντοχή του χλοοτάπητα, ώστε να μπορεί να αντέξει τα ισχυρά κύματα κάθε καταιγίδας. Η σταθερότητα των αναχωμάτων είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια, τη άσκηση γεωργικών δραστηριοτήτων και τη προστασία από τη διαβίωση ολόκληρης της περιοχής. Το τοπίο των αναχωμάτων αποτελεί είναι ένα ιδιαίτερο ποικιλόμορφο γεωργικό/ λιβαδικό τοπίο ελκυστικό για τους τουρίστες.

Περιφέρεια NUTS3
DE94A Friesland
 • Main Farm

  Farm

Συλλογή

3. Κατάσταση πριν από την έναρξη/ αλλαγή/ συνέχιση

Ο κ. Henning Remmers είναι γιος κτηνοτρόφων από την περιοχή. Οι γονείς του διαχειρίζονταν ένα κοπάδι 70 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. Την περίοδο αυτή αντί για εκτροφή αγελάδων, οι γονείς του διατηρούν βιολογική πτηνοτροφική μονάδα. Όταν ο κ. Henning Remmers αποφάσισε να γίνει κτηνοτρόφος, επειδή οι γονείς ήταν ακόμη νέοι, αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική του μονάδα.

Εργάστηκε από το φθινόπωρο του 2019 αρχικά ως βοηθός κτηνοτροφικής μονάδας στα βοσκοτόπια του αναχώματος που νοικιάζει τώρα. Όλοι οι βοσκότοποι των αναχωμάτων ανήκουν στην “Deichverband” (“ένωση αναχώματος”). Οι κτηνοτρόφοι της περιοχής νοικιάζουν του βοσκοτόπους από την ένωση όπως έκανε και ο Henning Remmers το 2022. 

4. Περιγραφή της μετακινούμενης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης

Τύπος λιβαδικού τοπίου
 • Λειμώνες
 • Βοσκότοποι σε αναχώματα

Η βόσκηση των περιοχών των αναχωμάτων από τα πρόβατα είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα τους. Η βόσκηση συμβάλει στο να διατηρούν οι βοσκότοποι αυτοί σε καλή κατάσταση με άφθονη βλάστηση.

Ζώα Είδος/ φυλή

Στα 100 εκτάρια βοσκοτόπων, εκ των οποίων τα 80 περίπου βρίσκονται στα αναχώματα, η οικογένεια Remmers διαχειρίζεται ένα κοπάδι 650 προβάτων με τα μικρά τους. Η σταβλική εγκατάσταση βρίσκεται ανάμεσα στους βοσκοτόπους δύο αναχωμάτων που αποτελούν την κύρια περιοχή βόσκησης. Η διατροφή των ζώων βασίζεται στη βόσκηση των βοσκοτόπων από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο και σε σιτηρέσια που αποτελούνται από ένα μείγμα σιτηρών/δημητριακών/στέμφυλα και κτηνοτροφικού κουκιού. Επιπλέον, τα πρόβατα λαμβάνουν συμπυκνωμένη τροφή υψηλής απόδοσης. Ο κ. Henning Remmers στοχεύει στη βελτιστοποίηση της παραγωγικής του διαδικασίας, την οποία ορίζει ως τη βέλτιστη κατάσταση υγείας, γονιμότητας και απόδοσης των ζώων του. Η υγεία, η γονιμότητα και η απόδοση των ζώων του είναι στενά συνδεδεμένες και αλληλοεπηρεάζονται. Η απόφασή του για εκτροφή των προβάτων του με συνδυασμό της υψηλής απόδοση αλλά και τη χρήση βοσκοτόπων, τον οδήγησε στο να επεκτείνει τα βοσκοτόπια του νοικιάζοντας περαιτέρω αναχώματα.

Τρόπος Μετακίνησης

Τα πρόβατα κινούνται σε περιοχές κοντά στην σταβλική του εγκατάσταση. Η μετακίνηση είναι οριζόντια κατά μήκος των βοσκοτόπων στα αναχώματα και σε μικρή απόσταση. Καθώς η γη είναι επίπεδη, υπάρχει κάθε στιγμή καλή οπτική επαφή με τα ζώα του.

Είδος επιχείρησης

Η παραγωγή και η μεταποίηση των ζωικών προϊόντων του μπορούν να θεωρηθούν ως εντατικές διεργασίες σε μεσαία όμως κλίμακα όγκου προϊόντων. Προϊόντα που όμως είναι αρκετά για να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία τόσο για την ίδια την κτηνοτροφική εκμετάλλευση όσο και για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (κρεοπωλείο και έμπορος κρεάτων).

Αγορές στις οποίες απευθύνεται/πώληση προϊόντων

Από την αρχή της κτηνοτροφικής του δραστηριότητας, ο κ. Henning Remmers στόχευε σε εξειδικευμένη παραγωγή και μεταποίηση υψηλής ποιότητας και απόδοσης και εν μέρει στην απευθείας πώληση στους καταναλωτές. Αυτή η προσέγγιση του επιτρέπει να διατηρεί υψηλή προστιθέμενη αξία στα προϊόντα του. Εκτός από την απευθείας πώληση πρόβιου κρέατος στους πελάτες του, έχει συνάψει καλή συνεργασία με έναν τοπικό κρεοπώλη και έναν έμπορο κρεάτων.

5. Λήψη αποφάσεων

Αιτιολόγηση

Ως χρήστης των βοσκοτόπων των αναχωμάτων, ο κ. Henning Remmers δεν παράγει μόνο ζωοκομικά προϊόντα αλλά προστατεύει μέσω των προβάτων του τα αναχώματα που παίζουν κρίσιμο ρόλο στην προστασία των ακτών. Η διαχείριση των βοσκοτόπων του και οι περιφράξεις που συντηρεί είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση των ζώων του. Συνολικά η οργάνωση της παραγωγικής του διαδικασίας αποτελεί συνταγή για την επιτυχία από οικονομική, οικολογική και κοινωνική άποψη.

Απόφαση για το είδος του ζώου/συγκεκριμένη φυλή

Για τον κ. Henning Remmers είναι σημαντικό να θεωρούμε την παραγωγή ζωοκομικών προϊόντων (κρέας, γάλα και μαλλί) όχι μόνο σαν μια παράλληλη κάρπωση από την προστασία του περιβάλλοντος ή τη διαχείριση των αναχωμάτων, αλλά ως τον πιο βασικό τρόπο βιοπορισμού του κτηνοτρόφου.

Απόφαση για το σύστημα παραγωγής

Ο κ. Henning Remmers είναι ένας νέος κτηνοτρόφος. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε στην αρχή να μάθει πολλά, αλλά τώρα μπορεί να μεταφέρει γνώσεις για εναλλακτικούς τρόπους εκτροφής, που ωφελούν τόσο την οικογένεια του, την εκμετάλλευσή του, τα ζώα του αλλά και το τοπίο. Ο κ. Henning Remmers είναι πεπεισμένος ότι η βόσκηση των προβάτων στα λιβάδια δεν είναι μόνο ένα ωραίο οπτικό θέαμα αλλά ένας φθηνός και αποτελεσματικός τρόπος διατροφής. Το αποτέλεσμα της βόσκηση των προβάτων στα αναχώματα είναι ένα άριστο και ορθολογικά διαχειριζόμενο γεωργικό/ λιβαδικό τοπίο που περιλαμβάνει παραγωγικά βοσκοτόπια με άθικτους φράκτες και τάφρους.

Διαφοροποίηση του εισοδήματος

Το εισόδημα του βασίζεται στις υψηλές επιδόσεις που πετυχαίνει με την παραγωγή και την πώληση ζωοκομικών προϊόντων (κρέατος, γάλακτος και μαλλιού). H κτηνοτροφική του δραστηριότητα και η ποιότητα του τοπίου που δημιουργείται έκανε ελκυστική την περιοχή για τους τουρίστες γεγονός που και τον οδήγησε να δημιουργήσει ένα μικρό ξενώνα.

Πολυλειτουργικές πτυχές

Χωρίς τα αναχώματα η περιοχή δε θα είχε τη μορφή που ξέρουμε σήμερα. Τα αναχώματα στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας δίνουν στο τοπίο την τυπική του εμφάνιση. Τα πρόβατα βρίσκουν εδώ ιδανικές συνθήκες για βόσκηση και, ταυτόχρονα, προστατεύουν τα αναχώματα, “ποδοπατώντας” τα με τις οπλές τους, εξασφαλίζοντας έτσι τη σταθερότητά τους.

6. Εκπαίδευση/ δεξιότητες για την ίδρυση της "επιχείρησης"

Ο κ. Henning Remmers έχει εκπαιδευτεί επαγγελματικά ως κτηνοτρόφος. Λόγω της εργασίας του ως βοηθός σε κτηνοτροφικές μονάδες, απέκτησε εμπειρία για τους διάφορους τρόπους εκτροφής ζώων αλλά και για τη διαχείριση της γης.

Από το φθινόπωρο του 2019 που άρχισε να ασχολείται με την κτηνοτροφία τον κέρδισε η προβατοτροφία. Εκτιμά τις βασικές πατροπαράδοτες γνώσεις των παλαιών βοσκών αλλά θεωρεί αρκετά χαμηλή έως και ανύπαρκτη την μεταφορά σύγχρονης επαγγελματικής γνώσης.

Καλές βασικές τεχνικές συμβουλές προσφέρονται μόνο από τα “συμβουλευτικά δίκτυα αγροτών (Beratungsringe) “. 

Ο κ. Henning Remmers επιθυμεί να δημιουργήσει ένα δίκτυο επικοινωνίας/ συνεργασίας από κτηνοτρόφο σε κτηνοτρόφο, από επιχειρηματία σε επιχειρηματία, επιτρέποντας τον προβληματισμό και τη βελτίωση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής.

7. Επόμενα βήματα για να προχωρήσετε

Ο κ. Henning Remmers είναι ένας νεαρός κτηνοτρόφος με μεγάλο όρεξη για δουλειά. Σκοπεύει να συνεχίσει να συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία και να πάρει επιπρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες για τις γαλακτοκομικές πρακτικές στην προβατοτροφία. Σύντομα θα συμπεριλάβει ένα ακόμη βοσκότοπο σε ανάχωμα στην κτηνοτροφική του εκμετάλλευση, που θα συνοδεύεται από την κατασκευή ενός νέου, πιο σύγχρονου στάβλου.

Για να μπορέσει να αναπτύξει περαιτέρω τη μονάδα του, ο κ. Henning Remmers στοχεύει

 • να αυξήσει τον αριθμό των ζώων του σε 900 πρόβατα
 • να ενισχύσει τη συνεργασία του με άλλους κτηνοτρόφους

8. Προσφορά και Προτάσεις του κτηνοτρόφου

Μέχρι στιγμής, η οικογένεια του κ. Remmers θεωρεί ότι αξίζει τον κόπο να ασχολείσαι με την κτηνοτροφίας, έχοντας κατά νου βέβαια ότι είναι ακόμα νέοι στο επάγγελμα. Πέρα από την καθαρά οικονομική πτυχή της εξασφάλισης ενός αξιοπρεπούς οικογενειακού εισοδήματος, η εκτροφή προβάτων βελτιστοποιείται και ανυψώνεται ως ένα εργαλείο διαχείρισης και προστασίας  των ιδιαίτερων τοπίων των αναχωμάτων. Τα πρόβατα έχουν το πλεονέκτημα σε σχέση με τα άλλα αγροτικά ζώα της περιοχής (βοοειδή, πουλερικά και χοίρους) να μπορούν να θεωρούνται ως φιλοπεριβαλλοντικά εργαλεία.

Ο κ. Remmers χαίρετε να βλέπει την εκτροφή των αρνιών και την ευζωία των ζώων του να βελτιώνεται.

Κοιτάξτε και μελετήστε τις παραγωγικές διαδικασίες και τις διεργασίες που συντελούνται σε άλλους τύπους κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ή και σε άλλους τομείς της αγροτικής παραγωγής. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για βελτίωση από τεχνική και επιχειρηματική άποψη.

Να γνωρίζετε ότι η υγεία, η γονιμότητα και οι επιδόσεις του ζώου είναι ουσιώδεις στην κτηνοτροφία.

Ο κ. Henning Remmers βλέπει τους ακόλουθους παράγοντες επιτυχίας:

 • υψηλά πρότυπα και φιλοδοξία
 • προσανατολισμός στο στόχο